Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

Ταχύρρυθμα μαθήματα προετοιμασίας για το δημοψήφισμα της Κυριακής

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η... ύλη του δημοψηφίσματος

Το φροντιστήριο "άποψη" διοργανώνει ταχύρρυθμα μαθήματα προετοιμασίας για το δημοψήφισμα της Κυριακής.

Οι καθηγητές είναι διδάκτορες της οικονομικής επιστήμης (για ευνόητους λόγους έχουν αποκλειστεί οι ειδικοί στη θεωρία των παιγνίων).

Θα λειτουργήσουν τμήματα ανοιχτά, κλειστά και ιδιαίτερα.

Το πρόγραμμα θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποκωδικοποίηση των όρων:
1) "REFORMS FOR THE COMPLETION OF THE CURRENT PROGRAM AND BEYOND"
και
2) "PRELIMINARY DEBT SUSTAINABILITY ANALYSIS"

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τεστ με στόχο την εμβάθυνση στους όρους αλλά και την ουσιαστική αφομοίωσή τους από τους συμμετέχοντες.

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων δεν υπάρχει όριο ηλικίας ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε άτομα τρίτης ηλικίας που επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν.

Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται σε ευρώ.
Μόνο μετρητά!!!Δεν υπάρχουν σχόλια: